בימי חמישי חנות המפעל תיסגר ב 14:00 עד להודעה חדשה
+