מדיניות החזרות

ביטול הזמנות/ החזר מוצרים

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
 2. ניתן לבטל רכישת/ להחזיר מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס 08-6729282 ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .
 3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח על כך בדמי ביטול עסקה בגובה של 5% משווי העיסקה או 100 שקלים חדשים, הנמוך ביניהם. (במקרה של ביטול העיסקה עקב פגם ייצור או אי התאמה לפרטי ההזמנה לא יגבו דמי ביטול).
 4. לאחר קבלת הודעת ביטול העיסקה בטרם נשלחה, לורה סוויסרה תחזיר למשתמש בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את ערך העיסקה לאחר קיזוז דמי ביטול.
 5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.
 6. אם סופק המוצר לרוכש, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה, על חשבון הלקוח.

מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, כשהמוצר חדש לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית כשהיא שלמה.

החזר כספי ינתן ללקוח תוך 7 ימי עסקים מקבלת המוצרים בחזרה למחסני החברה.

 1. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו.
 2. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  8.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
  8.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
  8.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
 1. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 2. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

 1. החנות לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.